2022

Opening van het clubhuis!!

Op 14 januari heeft de regering besloten dat er weer binnensport mag worden gespeeld!

Er zijn echter wel een paar restricties! Zo moet de bar gesloten blijven en mogen er geen competities of wedstrijden worden gespeeld tegen andere clubs. Na overleg met het bestuur is besloten dat het lokaal vanaf zondagochtend weer toegangkelijk is voor de leden!

 

J.W.Nanne secretaris

Names het bestuur.

2021

Overleden

Op 25-04-2021 bereikte ons het bericht dat oudlid Han Koper is overleden! Han was 96 jaar.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte!

Overleden

Op 24-01-2021 bereikte ons het bericht dat ons lid Jos Limmen is overleden! Jos was 82 jaar oud.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.

2020

Johan Beentjes is de nieuwe clubkampioen!

Op zaterdag 25 januari 2020 werden de clubkampioenschappen gehouden bij OBIS. De opzet was dit keer veranderd, en alle clubleden konden zich inschrijven voor dit kampioenschap. Welgeteld 12 enthousiastelingen hadden zich ingeschreven. Eigenlijk hadden we gehoopt op iets meer inschrijvingen. Deze nieuwe opzet werd echter door de deelnemers als "goed" ervaren. Er werd begonnen in pooltjes van drie personen. Ieder speelde voor de lunch dus twee partijen. De lunch bestond uit heerlijk belegde broodjes en krentebollen en een heerlijke kop soep. Na de lunch ging men de uitdaging weer aan. Uiteindelijk werd het Johan Beentjes die de titel wist te bemachtigen. Johan, van harte gefeliciteerd!

2019

O.B.I.S. heeft ruimte voor nieuwe leden

Onze biljartvereniging heeft ruimte voor nieuwe leden. Iedereen is welkom om langs te komen en te kijken op welke gezellige wijze wij de biljartsport beoefenen bij OBIS. Neem gerust contact op door gebruik te maken van het "Contact" formulier of telefonisch bij een van de bestuursleden.

Resultaten van de open dag OBIS

5 Oktober jongstleden organiseerde Biljartvereniging OBIS een open dag. Tientallen belangstellenden kwamen hierop af. Eenieder die met de opendag te maken heeft gehad kwam alleen maar met positieve reacties. Het heeft de club circa 7 nieuwe leden opgeleverd en veel positieve bekendheid voor onze vereniging. We bedanken dan ook alle vrijwilligers die aan het succes hebben meegewerkt. Het voorstel van Stefan was om deze dag zeker jaarlijks te organiseren.