Nicola Mongeluzzi overleden

Nicola Mongeluzzi is op 5 april op 85 jarige leeftijd overleden.

Nicola of zoals de meeste hem kennen Nico was een kenmerkend persoon binnen OBIS.

Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de Magneet, de jeugdafdeling van OBIS. 

Daarnaast heeft hij vele malen meegedaan aan verschillende wedstrijden op KNBB niveau, zowel individueel als in teamverband.

De laatste jaren was vooral zijn uitzonderlijke eigenschap om ondamks zijn trillende handen toch nog op hoog niveau te spelen.

Wij zullen zijn bijzondere persoonlijkheid gaan missen.

Wij wensen de fanilie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Als er meer bekend wordt over de condeleance en uitvaart zal dat op onze website worden gepubliceerd.

hieronder de gegevens voor de condeleance en uitvaart

/obisfiles/downloads/Rouwkaart-Nico-Mongelluzzi.jpg