Ledenvergadering

Daarnaast is Ron Scheffer als nieuwe penningmeester benoemd en gaat Leon Wezepoel door als wedstrijdleider. Daarnaast heeft Rinus Knoops bekend gemaakt vanaf juli het stokje over te dragen aan Jan Streep. 

Ook is gesproken over de jaarcijfers, waarvan de kascommissie heeft aangeven dat die er goed uit zien. Peter Hoogland en Frank Verstegen werden bedankt voor hun werkzaamheden. Peter wordt opgevolgd door Jos Scheffer met reserve Rinus Knoops.

De huishoudelijke reglementen en het infoboekje stonden niet op de agenda, maar dienen wel te worden vastgesteld. Als er vanuit de organisatie nog bezwaren komen kunnen die nog worden ingediend. Gebeurd dat niet gaan we uit dat ze zijn vastgesteld. Ieder heeft deze stukken wel al mogen ontvangen.