2020

CORONA UPDATE

Vanaf 1 juli is het clubgebouw beschikbaar voor recreatief biljarten !

De competities beginnen pas weer in september.

De RIVM regels zijn van toepassing.

Update: Tijdelijke sluiting OBIS i.v.m. Corona virus

Het Dagelijks Bestuur van OBIS heeft in navolging op vele andere verenigingen het volgende besloten:

Tot nader order (in ieder geval tot en met 28 april as) wordt er vanaf zaterdag 14 maart niet meer in groepsverband bij OBIS gebiljart. Ook vrij biljarten is niet meer mogelijk. Het clubgebouw is op slot en niet meer toegankelijk.

 

Dit betekent:

Niet meer biljarten op de middagen en avonden

Niet meer vrij biljarten

Niet doorgaan van de klaverjasavond (zaterdagavond 14 maart)

Uitstel Algemene Ledenvergadering (maandagavond 16 maart)

Niet doorgaan van Bridgen (zondag 22 maart)

Het 3-bandentoernooi (28 maart) zal worden verzet.

GEANNULEERD -> Jaarvergadering

De jaarvergadering, welke zou plaatsvinden op 16 maart, wordt geannuleerd i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus.

Een nieuwe datum zal te zijner tijd worden meegedeeld.

Johan Beentjes is de nieuwe clubkampioen!

Op zaterdag 25 januari 2020 werden de clubkampioenschappen gehouden bij OBIS. De opzet was dit keer veranderd, en alle clubleden konden zich inschrijven voor dit kampioenschap. Welgeteld 12 enthousiastelingen hadden zich ingeschreven. Eigenlijk hadden we gehoopt op iets meer inschrijvingen. Deze nieuwe opzet werd echter door de deelnemers als "goed" ervaren. Er werd begonnen in pooltjes van drie personen. Ieder speelde voor de lunch dus twee partijen. De lunch bestond uit heerlijk belegde broodjes en krentebollen en een heerlijke kop soep. Na de lunch ging men de uitdaging weer aan. Uiteindelijk werd het Johan Beentjes die de titel wist te bemachtigen. Johan, van harte gefeliciteerd!

2019

O.B.I.S. heeft ruimte voor nieuwe leden

Onze biljartvereniging heeft ruimte voor nieuwe leden. Iedereen is welkom om langs te komen en te kijken op welke gezellige wijze wij de biljartsport beoefenen bij OBIS. Neem gerust contact op door gebruik te maken van het "Contact" formulier of telefonisch bij een van de bestuursleden.

Resultaten van de open dag OBIS

5 Oktober jongstleden organiseerde Biljartvereniging OBIS een open dag. Tientallen belangstellenden kwamen hierop af. Eenieder die met de opendag te maken heeft gehad kwam alleen maar met positieve reacties. Het heeft de club circa 7 nieuwe leden opgeleverd en veel positieve bekendheid voor onze vereniging. We bedanken dan ook alle vrijwilligers die aan het succes hebben meegewerkt. Het voorstel van Stefan was om deze dag zeker jaarlijks te organiseren.