Laatste nieuws

Afscheid Jos Scheffer vanaf 13.00 uur bij OBIS

Op zaterdag 25 mei zal er een afscheidsbijeenkomst worden gehouden bij OBIS. Dit is was helemaal conform de wens van Jos. Wij zullen eerst in familiekring een crematieplechtigheid houden om daarna richting OBIS te gaan. We verwachten jullie vanaf 13.00 uur. Er zal koffie, thee met brood zijn. Naar verwachting zijn we er minimaal tot 16.00 uur.  Het is heel informeel, bedoelt om herinneringen van Jos op te halen. Laat het vooral gezellig zijn!

Erelid Jos Scheffer overleden

Op 20 mei is Jos Scheffer, erelid van onze biljartvereniging, na een kort ziekbed overleden. Jos was sinds 1970 lid van OBIS en heeft meerdere functies binnen het bestuur bekleed. Tot kort geleden gaf hij nog les aan menig OBIS-lid. Zijn positieve aanwezigheid zal gemist worden.

Vrij biljarten

Op een aantal woensdagavonden is er vrij biljarten voor niet leden in ons clubgebouw.

De eerste avond is op 8 mei, dus heb je zin om op goed materiaal te spelen schroom niet en kom langs.