Laatste nieuws

Opening van het clubhuis!!

Op 14 januari heeft de regering besloten dat er weer binnensport mag worden gespeeld!

Er zijn echter wel een paar restricties! Zo moet de bar gesloten blijven en mogen er geen competities of wedstrijden worden gespeeld tegen andere clubs. Na overleg met het bestuur is besloten dat het lokaal vanaf zondagochtend weer toegangkelijk is voor de leden!

 

J.W.Nanne secretaris

Names het bestuur.

Overleden

Op 25-04-2021 bereikte ons het bericht dat oudlid Han Koper is overleden! Han was 96 jaar.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte!